Corné Pullen

Technican DTO

Het sleutelwoord is eigenaarschap.

Corné is Technican DTO en werkt sinds 1998 bij Aspen

Met één voet sta ik in het lab, met de andere voet op kantoor. En zoals iedereen heb ik ook mijn favoriete werk, namelijk mijn labwerkzaamheden. Analyses doen en experimenteren. Dat is gaaf! Mijn werk vormt een belangrijke schakel in de keten bij Aspen. Wij stellen een afdeling namelijk in staat om de geproduceerde API’s vrij te geven door middel van werkbare methodes. Mijn achtergrond is dan ook laboratoriumonderwijs met specialisatie Biochemie. Mijn dag is goed als ik naar huis ga en er zijn (tussen)resultaten opgeleverd. Omdat ik vaak aan projecten met een langere doorlooptijd werk zijn juist die tussenresultaten belangrijk voor je motivatie om door te willen gaan naar die eindstreep. Afgelopen jaren hebben we veel veranderingen meegemaakt en dat maakt je als team hecht. We steunen elkaar en zijn een luisterend oor voor de ander. En naast werken hebben we ook plezier samen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen projecten. Dat mag je ook wel eigenaarschap noemen. Ik krijgt het vertrouwen en de ruimte om met verantwoordelijkheid het beste resultaat neer te zetten.