Afdelingen

Biochemical Operations
Bij biochemische productie bevindt het product zich in natuurlijke bronnen. Het product wordt door Biochemical Operations (BO) uit de bron geëxtraheerd en gezuiverd tot farmaceutische kwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld heparine gewonnen uit varkensdarmslijm. Ook Moeders voor Moeders is onderdeel van de BO. Hierbij wordt urine van zwangere vrouwen ingezameld om verwerkt te worden tot het hormoon hCG (Humaan choriongonadotrofine).

Chemical Operations
De verschillende chemische producten vallen onder een viertal hoofdgroepen, namelijk: steroïden, alkaloïden, peptiden en overige verbindingen (waaronder heterocyclische verbindingen). Ze vinden hun toepassing in verschillende medische gebieden zoals anticonceptie, anesthesie en psychiatrie. De grondstoffen kunnen uit natuurlijke bronnen komen (zoals bij steroïden en alkaloïden) of volledig bestaan uit chemische componenten.

Technical Affairs
De afdeling Technical Affairs behartigt alles wat te maken heeft met de onderwerpen Facility Management, Inspectie & Registratie, Engineering, Operational Excellence, Contract Management en Maintenance & Reliability Centraal. Binnen deze afdeling werken collega’s binnen verschillende disciplines die allemaal één ding gemeen hebben: samen ervoor zorgen dat het primaire proces van Aspen optimaal doorgang kan vinden en collega’s te ontzorgen. Rondom het primaire proces van Aspen Oss (ontwikkelen, produceren en verkopen van API’s) lopen heel veel diensten die geregeld moeten worden. Dat varieert van sneeuwruimen, energieopwekking, uitrollen van verbeterprojecten tot aan nieuwbouw van fabrieken.

Quality
De afdeling Quality biedt alle analytische (quality control) en kwaliteitsborgende (quality assurance) ondersteuning als een integraal onderdeel van het primaire bedrijfsproces van Aspen Oss B.V. Zij zien toe op kwaliteit zodat GMP-compliance gewaarborgd wordt. Dit doen zij door middel van het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd GMP-QMS. Daarnaast verleent Quality klant- en regulatoire ondersteuning.

Development Technical Support
DTO is eigenaar van de (bio)chemische processen van Aspen Oss. Zij ondersteunt de productieafdelingen door uitvoering van procesontwikkeling, -opschaling en -optimalisatie, maar ook trouble shooting. De afdeling bestaat uit verschillende secties voor biochemische ontwikkeling, analytische biochemie, chemische ontwikkeling, analytische chemie, plant support en process documentatie support. Onze laboratoria zijn uitgerust met moderne apparatuur en meer dan de helft van onze medewerkers heeft een BSc, MSc of PhD opleiding.

Supply Chain Management
De afdeling Supply Chain management beheerst de keten ‘klantenvraag, productieplanning, aankoop van grondstoffen en aansturen van de levering van de API’s aan de klant’. Zij zijn verantwoordelijk voor de Customer Service, ook wel ‘order desk’, de productieplanning, demand-planning en grondstoffenplanning. Daarnaast onderhouden zij systeemdata voor productie, verkoop en inkoop, en zijn zij verantwoordelijk voor Procurement en de afroep van grondstoffen bij leveranciers ‘planner-buyers’.

Safety, Health & Environmental (SHE)
SHE is verantwoordelijk voor het sturen en coördineren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid binnen het kader van geldende wet- en regelgeving. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: (proces) safety, industrial hygiene, hazard communication, environmental compliance en fire safety. SHE onderhoudt nauwe contacten met het managementteam en partijen waaraan support geleverd wordt: de lokale overheden, branche organisaties en de Global SHE staf.

Human Resources 
Geen dag is hetzelfde bij HR. De afdeling HR zorgt voor een juiste afstemming tussen bedrijf en personeel en ondersteunt de leidinggevenden bij de uitvoering van haar taken op het gebied van organisatie- en personeelsontwikkeling. Kernactiviteiten van de afdeling HR zijn; in- door- en uitstroom van vast en tijdelijk personeel door o.a. inzet van recruitment, opstellen arbeidscontracten, salarisbetalingen, verzuimregistratie, informatieverstrekking aan werknemers over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, ziektebegeleiding, up-to-date houden functieomschrijvingen. Daarnaast worden aanvullende programma’s ontwikkeld om ziekteverzuim te verlagen en medewerkers bewust gezonder te laten werken. Vindt er scholing en herscholing van personeel plaats, worden leidinggevenden gecoacht, outplacement trajecten gecoördineerd, is HR strategisch betrokken bij organisatieaanpassingen en is HR actief bij cultuuurverandertrajecten en het Aspen ambassadeursprogramma.

Communicatie
Een afdeling communicatie wordt wel de oren en ogen van een bedrijf genoemd. Binnen communicatie vallen de aandachtsgebieden in- en externe communicatie, woordvoering en crisiscommunicatie. Communicatie werkt nauw samen met HR als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie, tevredenheidsonderzoeken, medewerkersbijeenkomsten en changemanagement events. En daarnaast met de afdelingen Marketing & Sales en Moeders voor Moeders als het gaat om ontwikkelen van externe media en/of opzetten klantdagen, beurzen en evenementen.

Finance
De afdeling Finance is verantwoordelijk voor het zorgdragen voor en bewaken van een optimale, financieel gezonde en concurrerende positie van Aspen Oss B.V.. De afdeling Finance bestaat uit een accounting groep en een cost & control groep. Nauwe samenwerking binnen deze twee disciplines is essentieel voor een effectieve business gedreven Finance afdeling. Als een nieuwe zelfstandige eenheid zijn cash management en KPI gedreven business management essentieel in het verzelfstandigheidsproces voor Aspen Oss B.V.

IT
De IT-afdeling van Aspen Oss BV heeft een structuur die veel mogelijkheden biedt voor nieuwe uitdagingen in een organisatie met korte communicatielijnen en snelle besluitvorming. Een organisatie die openstaat voor mensen met innovatieve ideeën!

Moeders voor Moeders
Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen. Uit deze urine wordt het hCG-hormoon gewonnen. Dit hormoon wordt door gebruikt voor het vervaardigen van geneesmiddelen die worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Voor meer informatie over Moeders voor Moeders klik hier.