2525
More than just an API™
Menu

Aspen API. Duurzaamheid

Onze duurzaamheidsambitie

Bij het realiseren van onze bedrijfsstrategie creëren we waarde voor onze aandeelhouders, de samenleving en de planeet. We zorgen voor een veilige en stimulerende werkomgeving voor onze medewerkers. We respecteren de lokale gemeenschap waarin we opereren. Daarbij bereiken we een hoog nalevingsniveau en zijn voorbereid op veranderende regelgeving.

Tussen de 50 en 95% vermindering van oplosmiddelenemissie, water- en energieverbruik

Onze lange historie en expertise in (bio-)farmaceutische productie helpt ons om producten van hoge kwaliteit te maken met een minimale milieubelasting. We verbeteren onze technologie en verminderen onze emissies. De afgelopen jaren hebben we een vermindering van tussen de 50 en 95% gerealiseerd van oplosmiddelenemissie, water- en energieverbruik.

Duurzaamheid bij Aspen API in Oss

We vinden het belangrijk om onze medewerkers, het milieu en onze producten te beschermen. Al vele jaren werken we mee aan een duurzame maatschappij en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We werken continue aan 3  aandachtsgebieden:

Onze aandachtsgebieden

Milieu

We focussen op het verminderen van onze milieu voetafdruk en het vervullen van een verantwoordelijke rol in de samenleving. We werken aan het verkleinen van onze CO2 voetafdruk en het bereiken van circulaire productie. Denk hierbij aan water- en grondstoffengebruik en afvalhergebruik. Ook kijken we naar de voetafdruk van partners in de keten waarmee we samenwerken, deze stellen we vast en daar sturen we op. Zodat we zoveel mogelijk samenwerken met duurzame partners.

Sociaal

We bieden onze medewerkers een veilige en gezonde werkplek, goede beloning, excellente opleiding en gelijke kansen voor iedereen. Iedereen is welkom bij ons, we geloven in inclusiviteit en diversiteit. We respecteren de mensenrechten en de lokale gemeenschap. We werken eraan dat iedereen toegang heeft tot betaalbare en kwalitatief hoogwaardige medicijnen.

Bestuur

Bestuur en de ondernemingsdoelen zijn goed ontwikkeld. We werken ethisch, handelen integer en anti-omkopingsregels zijn duidelijk vastgesteld, uitgerold en leven we na. We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van onze organisatie.

We dragen bij aan de Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) en hebben vier van de doelen, waar we de meeste invloed op hebben, als prioriteit gekozen:

MVO Nederland

Wat doen we nog meer?

 • Aspen heeft het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend.
 • We behoren tot de top 5% met een gold medal van Ecovadis sustainability ratings.
 • We zijn lid van de PSCI.
 • We zijn partner van MVO Nederland.
 • We doen mee aan de Nelson Mandela Day. We zetten ons dan één dag belangeloos in voor de minder bedeelden in de samenleving.
 • All sites
 • Africa Middle East
 • Americas
 • Asia
 • Australasia
 • Europe CIS