11
More than just an API™
Menu

Aspen API. Duurzaamheid

Onze duurzaamheidsambitie

Bij Aspen API willen we waarde creëren voor onze klanten, de samenleving en onze planeet. Dat doen we door verantwoordelijk en transparant te handelen en ieders rechten te respecteren bij het realiseren van onze bedrijfsstrategie. Daarnaast waarborgen we een veilige en stimulerende werkomgeving voor onze medewerkers en tonen we respect voor de (lokale) gemeenschap waarin we actief zijn. Verder streven we naar een hoog niveau van kwaliteit (GMP) en veiligheid (SHE), terwijl we proactief inspelen op veranderende regelgeving.

Vermindering van oplosmiddelenemissie, water- en energieverbruik

Onze lange historie en expertise in (bio-)farmaceutische productie helpt ons om producten van hoge kwaliteit te maken met een minimale milieubelasting. We verbeteren voortdurend onze technologie en verminderen onze emissies. Zo hebben we de afgelopen jaren een vermindering van ruim 50% gerealiseerd van oplosmiddelenemissie, water- en energieverbruik. Maar we blijven onszelf inzetten om een nog duurzamere API productie te realiseren in de toekomst.

Duurzaamheid bij Aspen API in Oss

We vinden het belangrijk om onze medewerkers, het milieu en onze producten te beschermen. Al vele jaren werken we mee aan een duurzame maatschappij en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de SDG’s. We hebben vier van de SDG doelen, waar we de meeste invloed op hebben, als prioriteit gekozen:

Onze aandachtsgebieden

Onze acties en prioriteiten zijn onder te verdelen in de 3 aandachtsgebieden van duurzaamheid: Environment, Social en Governance (ESG). In het nederlands Milieu, Sociaal en Bestuur.

Milieu

We focussen op het verminderen van onze milieu voetafdruk en het vervullen van een verantwoordelijke rol in de samenleving. We werken aan het verkleinen van onze CO2 uitstoot en het bereiken van circulaire productie. Denk hierbij aan water- en grondstoffengebruik en het hergebruik van afval. We onderzoeken ook de ecologische impact van onze partners in de keten (denk o.a. onze leveranciers), stellen deze vast en maken afspraken om die te verkleinen. Op die manier streven we ernaar om zoveel mogelijk samen te werken met duurzame partners.

Sociaal

We bieden onze medewerkers een veilige en gezonde werkplek, goede beloning, goede opleidingsmogelijkheden en gelijke kansen voor iedereen. Iedereen is welkom bij ons, we geloven in inclusiviteit en diversiteit. We respecteren de mensenrechten en de lokale gemeenschap. We streven ernaar dat iedereen toegang heeft tot betaalbare en kwalitatief hoogwaardige medicijnen.

Bestuur

Bestuur en de ondernemingsdoelen zijn goed ontwikkeld. We handelen ethisch, integer en hanteren duidelijk vastgestelde anti-omkopingsregels. Deze manier van handelen is geïmplementeerd en regels worden strikt nageleefd. We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van onze organisatie.

  • All sites
  • Africa Middle East
  • Americas
  • Asia
  • Australasia
  • Europe CIS