Onze cultuur

Aspen Oss bruist van energie en daadkracht. En biedt daarmee een dynamische en inspirerende werkomgeving. We stropen graag de mouwen op, nemen initiatief, grijpen kansen en innoveren. Tegelijk zijn wij trots op onze historie. We zijn echte vakmensen, doen ons werk met plezier, en komen onze afspraken na. Kwaliteit, veiligheid en betrokkenheid zitten in ons DNA, net als onze liefde voor moleculen.

Spark
Om ons te helpen samen aan de koers voor een mooie toekomst te werken, hebben we Spark geïntroduceerd. Spark belichaamt onze cultuur, reflecteert en inspireert, en erkent rolmodelgedrag.

Onze cultuurprincipes

# 1 Ik draag bij aan de koers
Alles wat ik doe, staat in het teken van de klant en draagt bij aan de koers. Dit doe ik door de juiste prioriteiten te stellen en door me te richten op wat waarde toevoegt voor de klant. Zo weet ik dat mijn werk ertoe doet. En dat ook mijn collega’s dat zien.

# 2 Door samenwerking bereik ik meer
Ik zoek collega’s op over de grenzen van de afdelingen heen. Zo profiteren we van synergie. Ik praat mét collega’s en niet óver collega’s. Mijn vakmanschap wordt gerespecteerd.

# 3 Het initiatief ligt bij mij en mijn collega’s
Waar ik kansen en oplossingen zie, neem ik het initiatief om er iets aan te doen. Ik voel me gesteund om verantwoorde risico’s te nemen. Ik mag fouten maken, want dat is de beste manier om te leren. Het voelt goed om in actie te komen en om zelf of met collega’s iets te bereiken.

# 4 Mijn focus ligt op vernieuwing
Ik verbeter mijn manier van werken waar mogelijk en zoek continue naar mogelijkheden voor vernieuwing, zodat we als bedrijf tot nieuwe producten en markten komen. Ik leer van ideeën en kennis van anderen, ook van nieuwe talenten die Aspen Oss aantrekt. Ik snap waar de schoen wringt en kan daardoor ook werken aan structurele oplossingen. Ik ben trots dat ik op deze manier bijdraag aan een toekomstbestendig Aspen.

# 5 Ik doe wat ik afspreek
Ik overleg effectief en voer afspraken uit. Dat doe ik gedisciplineerd en goed voorbereid met vooraf helder omschreven rollen en verantwoordelijkheden. Loopt het niet zoals we afgesproken hebben, dan geef ik feedback. Dat doe ik ook als het goed gaat. Zo wordt Aspen Oss B.V. nog professioneler. En mijn werk plezieriger en makkelijker.