00
More than just an API™
Menu

Aspen API. 0 Vacatures

Afdeling Chemical Operations

Bij de chemische operatie maken we API’s die vallen in vier hoofdgroepen: steroïden, alkaloïden, peptiden en overige verbindingen (waaronder heterocyclische verbindingen). Deze worden gebruikt voor medicijnen zoals anticonceptie, anesthesie en psychiatrie. De grondstoffen kunnen uit natuurlijke bronnen (zoals bij steroïden en alkaloïden) of volledig bestaan uit chemische componenten.

Afdeling Quality

De afdeling Quality houdt zich bezig met alles rondom kwaliteit. Ze analyseren (Quality Control) en borgen (Quality Assurance) kwaliteit van onze processen en producten. Ook zien ze erop toe dat we altijd aan de kwaliteitseisen van de Good Manufacturing Practice (GMP) voldoen. Dat doen ze door het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd GMP-QMS. Ook verleent deze afdeling Quality klant- en regulatoire ondersteuning.

Afdeling Commercial Department

De link tussen klant en de interne organisatie, dat is de kern van onze Commercial Department. Marketing, Sales, New Product Strategy en Customer Service vallen allemaal onder deze afdeling. Ultieme oplossingen bieden aan bestaande klanten en nieuwe klanten overtuigen van de producten van Aspen API. En dit wereldwijd. Hierbij stellen we de klant altijd centraal. Het uitstippelen van de strategie om flink te groeien de komende jaren en onze verkoop wereldwijd te vergroten.

Afdeling Finance, Legal, IT

Deze afdeling houdt zich bezig met alles dat te maken heeft met accounting en cost & control. Het doel is zorgen voor én bewaken van een optimale, financieel gezonde en concurrerende positie van Aspen API in Oss. Onder Finance vallen ook IT en Legal. Automatiseren en zorgen voor een optimale IT-infrastructuur is nodig om duurzaam succesvol te zijn. Hier werken onze IT-collega’s dagelijks aan. Ook kan je bij hun terecht over alle IT-zaken als collega. Legal houdt zich bezig met het grote aantal overeenkomsten met klanten, leveranciers en andere partijen. Ze hebben inzicht in de rechten en verplichten hiervan. Ze zorgen ervoor dat de juiste collega’s betrokken zijn bij het aangaan van de contracten en correct worden nageleefd. Een aantal processen en middelen ondersteunen de autorisatie, registratie en monitoring van die contracten.

Afdeling Technical Affairs

Facility Management, Inspectie & Registratie, Engineering, Operational Excellence, Contract Management en Maintenance & Reliability Centraal, al deze disciplines vallen onder deze afdeling. Samen hebben ze één doel: ervoor zorgen dat het primaire proces optimaal verloopt en om collega’s te ontzorgen. En dat zijn heel veel dingen, denk aan sneeuwruimen, energieopwekking, uitrollen van verbeterprojecten tot aan nieuwbouw van fabrieken.

Afdeling Supply Chain Management

Beheersen van de hele keten ‘klantenvraag, productieplanning, aankoop van grondstoffen en aansturen van de levering van de API’s aan de klant. Dat is het doel van deze afdeling. De gehele inkoop van direct voor het maken van de API’s tot indirect om alles in te kopen dat collega’s nodig hebben. Denk aan kantoorartikelen of de dagelijkse lunch. De collega’s op deze afdeling zijn verantwoordelijk voor de Customer Service, ook wel ‘order desk’, de productieplanning, demand-planning en grondstoffenplanning. Ook onderhouden ze systeemdata voor productie, verkoop en inkoop, en zijn zij verantwoordelijk voor Procurement en de afroep van grondstoffen bij leveranciers ‘planner-buyers’.”

Afdeling Human Resources (HR), Communicatie

HR helpt jou als medewerker in alles dat te maken heeft met jou en Aspen als werkgever. Sollicitatiegesprekken, je arbeidscontract opstellen, adviseren over je loopbaan en faciliteren van coaching, opleidingen en trainingen die Aspen biedt, zorgen dat je salaris betaald wordt en nog veel meer. De afdeling is bijvoorbeeld ook actief rondom het Spark cultuurprogramma. De HR-collega’s adviseren leidinggevenden op het gebied van organisatie- en medewerkersontwikkeling. Ook Communicatie valt onder de afdeling HR en werkt dagelijks aan de in- en externe communicatie, woordvoering en crisiscommunicatie. HR en Communicatie werken nauw samen bij alle communicatie voor (potentiële) collega’s, denk aan arbeidsmarktcommunicatie, onderzoeken over medewerkerstevredenheid en events. De collega’s van HR en Communicatie hebben eigenlijk met bijna alle collega’s bij Aspen te maken. Van intensief samenwerken, tot adviseren, informeren en begeleiden.

Afdeling Development & Technical Operations (DTS)

Zorgen voor soepel lopende processen. DTS is de eigenaar van alle (bio)chemische processen. Ze ondersteunen de productieafdelingen door procesontwikkeling, -opschaling en -optimalisatie. Dat doen ze structureel, maar ook als er ergens in één keer een probleem ontstaat, trouble shooting. De afdeling bestaat uit verschillende secties voor biochemische ontwikkeling, analytische biochemie, chemische ontwikkeling, analytische chemie, plant support en process documentatie support. De laboratoria zijn uitgerust met moderne apparatuur. Meer dan de helft van de collega’s op deze afdeling heeft een BSc, MSc of PhD opleiding.

Afdeling Safety, Health & Environment (SHE)

Deze afdeling houdt zicht bezig met alles rondom veiligheid, gezondheid en milieu. Ze sturen en coördineren het beleid binnen alle geldende wet- en regelgeving. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: (proces) safety, industrial hygiene, hazard communication, environmental compliance en fire safety. SHE heeft nauw contact met het managementteam en met partijen als lokale overheden, branche organisaties en de Global SHE staf.

  • All sites
  • Africa Middle East
  • Americas
  • Asia
  • Australasia
  • Europe CIS