1111
More than just an API™
Menu

Quality

De afdeling Quality houdt zich bezig met alles rondom kwaliteit. Ze analyseren (Quality Control) en borgen (Quality Assurance) kwaliteit van onze processen en producten. Ook zien ze erop toe dat we altijd aan de kwaliteitseisen van de Good Manufacturing Practice (GMP) voldoen. Dat doen ze door het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd GMP-QMS. Ook verleent deze afdeling Quality klant- en regulatoire ondersteuning.

Onze afdelingen

  • All sites
  • Africa Middle East
  • Americas
  • Asia
  • Australasia
  • Europe CIS